نحوه تاسیس

موسسه خیریه شکوه حامیان نیکان

نحوه تاسیس موسسه

موسسه غیرتجاری، غیرانتفاعی حامیان شکوه نیکان از سال 1389 و با مجوز رسمی از بهزیستی استان تهران از سال 1395 و شماره ثبت 40404، آغاز به فعالیت رسمی در راستای حمایت از کودکان مبتلابه فنیل کتونوری (PKU) و خانواده‌های نیازمندشان نموده است.