کمک مالی مستمر

چگونه میتوانید ماهانه به کودکان کمک کنید؟

شما می‌توانید با وارد کردن مشخصات، شماره همراه و مبلغ تعهد خود (حداقل ۱۰.۰۰۰ ریال) برای حمایت از کودکان PKU، عضوی از خانواده بزرگ شکوه نیکان شوید.

  • 0 تومان