واحدها

واحدها

فعالیت های واحد طرح و برنامه:

این واحد با برگزاری جلسات هفتگی، راهکارهای لازم را به واحدهای مددجویی و خیرین جهت پیشبرد هرچه بهتر خدمت رسانی به مددجویان تحت پوشش، ارائه می دهد.

فعالیت های امور مددجویان:

  • تعیین میزان کمک به خانواده نیازمند pku، از طریق بازدید حضوری.
  • اشتغالزایی با همکاری مراکز و موسسات.
  • حمایت های جانبی از قبیل ارائه قرض الحسنه، مقرری ماهیانه، هماهنگی جلسات مشاوره روانشناسی و روان درمانی، دندانپزشکی و سبد ارزاق.
  •  

فعالیت های امور خیرین:

اموری از قبیل دریافت مقرری ماهیانه از خیرینی که تمایل به کمک مستمر دارند، دریافت وسایل اهدایی از خیرین و توزیع آن به مددجویان واجدالشرایط، برگزاری جلسات و غرفه های معرفی بیماری فنیل کتونوری و موسسه در صورت لزوم، در این واحد توسط مسئولین خیرین انجام می گردد.

KidsPic