همراهی با موسسه حامیان شکوه نیکان

 1. کمک های نقدی به صورت اشتراك ماهانه

اهدای کمک های مستمر هرچند اندک، که نقش موثر در تنظیم معاش و تعلیم و تربیت کودکان PKU دارد به شکل ماهانه، سه ماهه و شش ماهه امكان پذير است.

 1. اهدای گوشت

با اهدای گوسفند نذری، عقیقه و قربانی و تقصیری حج مي توانيد به تأمین بخش عمدۀ تغذیۀ خانواده های نیازمند كمك كنيد. خوشبختانه با استقبال روزافزون جامعه، خانواده های تحت پوشش ماهانه 1 نوبت به دريافت گوشت گرم نائل می آيند.

موسسه از محل سفارشات و نذورات مردم به صورت عمده اقدام به خريد گوسفند می كند و هيچ گونه ضايعات نداشته و بسيار ارزان و به صرفه تمام مي شود.

 1. اهداء برنج و روغن

با اهدای برنج و روغن و حبوبات به صورت مناسبتی مي توان به تامين نياز های غذايی خانواده های تحت پوشش كمك كرد.

 1. سفارش استند تسلیت و تاج گل

سفارش استند تسلیت و تاج گل برای مراسم و مجالس گوناگون با هدف حمایت از کودکان PKU که اين روزها بخصوص در مجالس ترحيم مورد استقبال و حمايت هم ميهنان نوعدوست و درد آشنا قرار گرفته و شكوه و معنويت بيشتری به مراسم بخشيده است. مبالغ پرداختی بابت آن در تامين معاش و تعليم و تربيت كودكان PKU هزينه ميگردد كه قطعا مورد رضای الهی و شادی روح متوفی خواهد بود. اميد آنكه اين ابتكار سازنده جای بسياری از اسراف كاری های متداول را در جامعه بگيرد.

گل همين پنج روز و شش باشد وين گلستان هميشه خوش باشد، همانگونه شاهد بود‎ه و مستحضر می‎باشيد روزانه ميلونها تومان گل طبيعی د‎ر مجالس ترحيم د‎ر سراسر تهران بزرگ هزينه می‎گرد‎د كه نه سود‎ی به متوفی می‎رساند و نه اثری برای بازماند‎گان د‎ارد ‎و اين اسراف، د‎ل هر د‎رد آشنائي را جريحه‎د‎ار می‎سازد. با جلوگيری از اين اسراف روزانه د‎ه‎ها خانوار نیازمند بی‎پناه را مي توان از گرفتاری نجات د‎اد. سفارش تابلو تسلیت و تاج گل برای مجالس از شهرستانها و خارج کشور نیز با ارتباط تلفنی و اينترنتی پذیرفته می شود و نیاز به حضورشخص نبوده و حمل و نقل تاج گلها رایگان است.

 1. اهداء صدقات

اهداء صدقات با همه كوچكی اش سبب حفظ آبرو و گره گشای مشكلات بزرگی از خانواده های PKU می‎باشد و بر اساس احاديث و روايات فراوان، مايه خير و بركت، تندرستی، طول عمر، شادمانی، ايمنی در برابر حوادث و بلايا و برطرف كننده اندوه و نگرانی است. برای اهداء صدقات می توانید از طریق اپلیکیشن و یا واریز به حساب موسسه اقدام فرمایید.

 1. پذيرايی از کودکان PKU و خانواده ها بصورت اطعام و افطاری

پذیرایی از خانواده ها با غذای گرم در اعیاد و مناسبتهای مذهبی و افطاری در ماه مبارک رمضان، سنت نيك الهی است كه پدرانمان در طول تاريخ پاسدار آن بوده اند.

چه بسا كه با يك وعده غذای گرم و يا دعوت به يك افطاری ساده دل شكسته و قلب محزون كودك و خانواده اش شادمان می‎گردد. (لازم به ذکر است در اینگونه مجالس از کودکان و خانواده ها با غذای یکسان ولی با مواد اولیه رژیمی برای کودکان و معمولی برای خانواده ها در کنار هم پذیرایی می شود).

 1. اهداء لباس و کیف وکفش

با اهداء کیف و کفش و لباس نو و یادر حد نودر اندازه های مختلف مي توان نياز خانواده ها و فرزندان PKU از شیرخوارگی تا دانشگاه تامين نمود.

 1. اهداء هزینه مجلس هفتم، چهلم، سالگرد

با اختصاص تمامی یا بخشی از هزینه مراسم شب هفت و چهلم و یا سالگرد درگذشتگانمان به تامين معاش و تعلیم و تربیت کودکان PKU كمك كنيم كه كاری بس پر شكوه و انسانی است. موسسه در مقابل، كارت تقدیر بسيار زيبايی برای اعلام به اقوام و بازماندگان در نظر گرفته تا اين سنت نيكو به مرور جای خود را در جامعه باز كند.

 1. پرداخت دیون

با پرداخت کفاّره روزه، خیرات و مبرّات و پرداخت سهم سادات مخصوص خانواده های سادات PKU بار فكری و مسئوليت شرعی خود را می توان كاست و به بسياری از طرحهای سازنده موسسه در حمايت از خانواده های نيازمند جامه عمل پوشاند.

 1. ايجاد كار و اشتغال

با ایجاد تسهیلات و امتیاز كار جهت اشتغال خانواده های PKU در کارگاهها، کارخانه ها و مؤسسات صنعتی و کشاورزی بار عمده ای را از دوش مسئوليت موسسه مي توان برداشت. گاه می شود بخشی از كار يك كارگاه يا يك مؤسسه توليدی را به خانه ها برد. به ياد داشته باشيد كه كلبه محقر خانواده های تحت پوشش پذيرای اينگونه اشتغالات است.

 1. همكاری های فكری و خدماتی

همکاری های فکری و خدماتی برادران و خواهران نیکوکار در برگزاری بازارچه های خیریه، اردو های تفریحی، زيارتی، برگزاری مراسم در مناسبت های مذهبی، توزیع سبد غذای رژیمی و اقلام اهدایی، ارائه خدمات روانشناسی، پزشکی، دندانپزشکی، ارائه خدمات حمل و نقل، ارائه خدمات دفتری مورد نياز و درخواست می باشد.