همایش روز بهزیستی

همایش روز بهزیستی با حضور:

دکتر علی ربیعی، وزیر تعاون و کار و رفاه احتماعی

معاون وزیر تعاون و رئیس سازمان بهزیستی،  دکتر انوشیروان محسنی بندپی

و دکتر مسعود پزشکیان، نماینده مجلس شورای اسلامی

و دیگر مسئولان محترم برگزار شد.

از کلیدی ترین مباحث مطرح شده در این همایش می توان به  حمایت از افراد دارای معولیت اشاره کرد.

این طرح تازگی به تصویب رسیده و طبق این قانون امکانات جدید و مناسبی برای افراد معلول و خانواده هایشان در نظر گرفته شده است.