نمونه غذاهای ویژه PKU

Powdered low protein foods

مواد غذایی کم پروتئین تولید شده در ایران به صورت پودری شامل موارد زیر می باشد:

پودر کم پروتئین جایگزین حلیم

پودر تخم مرغ کم پروتئین

پودر کم پروتئین جایگزین سوپ

پودر آرد کم پروتئین

پودر کم پروتئین جایگزین کتلت

پودر کم پروتئین جایگزین شیر

پودر کم پروتئین جایگزین پوره سیب زمینی

پودر کم پروتئین جایگزین همبرگر

lowprotein foods

مواد غذایی خام و نیمه آماده تولید شده در ایران شامل موارد زیر می باشد:
ماکارونی کم پروتئین
کتلت گیاهی کم پروتئین
فلافل کم پروتئین
همبرگر کم پروتئین
انواع نان کم پروتئین


Feel the taste of
lowprotein cake

افتخار می کنیم به متخصصان تغذیه و شرکت های صنایع غذایی کشورمون بابت تولید خوراکی های کم پروتئین برای مبتلایان فنیل کتونوری


recipe

کیک کم پروتئین مخصوص مبتلایان
فنیل کتونوری شامل پودر تخم مرغ رژیمی
شیر رژیمی و آرد رژیمی می باشد
که به راحتی و در مدت زمان یک ساعت
پخت می شود.