معرفی

معرفی موسسه حامیان شکوه نیکان

پی کی یو از جمله بیماری های ژنتیکی است که به علت کمبود نوعی آنزیم در کبد نوزادان به وجود می آید.

در نوزادان مبتلا به این بیماری مصرف غذاهای پروتئینی از جمله شیر مادر و یا شیر خشک معمولی باعث افزایش شدید غلظت خونی و تجمع آن در بافت های مختلف بدن می شود و رشد و تکامل مغز و اعصاب را مختل میکند و به ضایعه مغزی و یا عقب ماندگی ذهنی پایدار منجر می شود.

این موسسه سعی در برطرف نمودن مشکلات خانواده ها، از طریق پرداخت هزینه های درمانی، توانبخشی های جسمی و ذهنی، غذاهای رژیمی و هموار نمودن راه پیشرفت تحصیلی و شغلی مددجویان دارد.

در حال حاضر با حمایت های مردمی، بیش از 130 کودک بیمار پی کی یو و خانواده های ایشان از مساعدت ها و حمایت های این خیریه برخوردار می باشند.