فارغ التحصیلی

فارغ التحصیلی یکی از کودکان تحت پوشش موسسه در مقطع پیش دبستانی که توسط خیرین موسسه حمایت شدند.

تصویر و اسم کودک برای حفظ حریم خصوصی افشا نشده است.