داوطلبین فعال

فاطمه مهدویان

امور نظارتی و طرح و برنامه

من در بررسی و صحت نیاز مددجویان و همچنین امور خیرین مشغول به فعالیت هستم

فخرالسادات میرابراهیمی

مشاوره روانشناسی

من با خانواده های نیازمندم pku در ارتباط هستم و در زمینه روانشناسی به ایشان مشاوره می دهم تا بهتر بتوانند از کودکشان مراقبت کنند

مروئه محمدی

امور دفتری و طرح و برنامه

من در راستای پیشبرد بهتر فعالیت های موسسه در امور اداری کمک می کنم.

هانیه شمس

همیار طراحی سایت

من در زمینه طراحی و به روزرسانی سایت به موسسه کمک میکنم.

مریم کیوان شکوهی

امور تبلیغاتی و غرفه سازی

من در راستای ایجاد مشارکت بیشتر برای  کمک به خانواده های تحت پوشش و جذب خیرین بیشتر فعالیت می کنم

حمیدرضا کیوان شکوهی

همیار امور دفتری

در زمینه امور دفتری هر نیازی که موسسه داشته باشد، برای رفع آن تلاش می کنم

زهرا مهدویان

اشتغالزایی برای مددجویان

من برای خانواده هایی که توان انجام فعالیت را داشته باشند، شغل مناسب با ایشان را پیدا می کنم

مهدی محمدی

همیار امور مالی

من به ارائه گزارشات عملکرد و مالی موسسه، نظارت می کنم

همیار امور خیرین

من با برگزاری جلسات مختلف با خیرین  به صورت تلفنی و حضوری سعی می کنم که به افزایش تعداد حامیان موسسه کمک کنم.

بشری شمس

همیار ایده پردازی و امور تبلیغاتی

 به جهت انجام بهتر مشارکت ها، نظارتم را اعلام و برای اجرای آن تلاش می کنم 

علی محمدی

امور مالی

من در زمینه ارائه گزارشات مالی موسسه و شفافیت سازی آن فعالیت می کنم

محمد فقیهی

طرح و برنامه

من در جهت پیشبرد اهداف موسسه فعالیت می کنم