تهیه بسته نوشت افزار

با كمك به تامين بسته هاي نوشت افزار براي دانش آموزان پی کی یو و خواهر و برادران آنها كه درخانواده اي با وضعيت مالي نامناسب زندگي ميكنند، بازگشايي مدارس را برايشان خاطره انگيز كنيم

كودكاني كه رنج بيماريِ پي كي يو ، جسم و ذهن شان را مغلوب نكرده

و حالا ما هستيم كه نميگذاريم جوهر انگيزه در آنها خشك شود

هر بسته ي نوشت افزار110 هزار تومان