ارسال سبد عیدی

ارسال سبد عیدی بدون پروتئین شامل غداهای رژیمی، شیرینی رژیمی و لبنیات رژیمی به 43 کودک نیازمند پی کی یو و اهدای مبلغ 100,000 تومن به عنوان عیدی به 66 کودک تحت حمایت که در شهرستان ساکن هستند.

سبد عیدی شامل:

پودر تخم مرغ رژیمی، پودر سیب زمینی رژیمی، پودر همبرگر رژیمی، ماست رژیمی، دوغ رژیمی، آرد رژیمی، ماکارونی رژیمی و شیرینی رژیمی.