ارسال بسته های مهرانه نوشت افزار و کوله پشتی

ارسال بسته های مهرانه نوشت افزار و کوله پشتی، برای دانش آموزان پی کی یو در تهران …

ارسال بسته های مهرانه نوشت افزار و کوله پشتی، برای دانش آموزان پی کی یو در تهران …
مجموع خرید بسته ها و واریز نقدی :
سه میلیون و پانصد و هفتاد هزار تومان 
سپاس فراوان از خیرینی که بانی این اتفاق زیبا هستند.
دلتان شاد.